Dafo-sammutusjärjestelmät

dafo_logo

Työkoneet ovat erittäin alttiita tulipaloille, koska niissä on suuria määriä palavia nesteitä ja niihin kertyy helposti suuret määrät palokuormaa.

Paras keino ehkäistä vahingot on asentaa työkoneeseen konekohtaisesti suunniteltu Dafo Forrex -sammutusjärjestelmä.

Dafo Forrex on vakuutusyhtiöiden hyväksymä sammutusjärjestelmä (FK-127 ja FK-128)

Dafoa käyttäviä konevalmistajia ovat mm.
AtlasCopco, Kalmar, JohnDeere, Komatsu Forest, Ponsse, Mantsinen, Volvo, Scania, MAN ja monet muut.

Sammutusjärjestelmässä on 4 erilaista laukaisumekanismia:
Mekaaninen järjestelmä (M)

Järjestelmässä on vain sammutusjärjestelmä, ei palohälytystä eikä muita sähköistä komponenttia. Tulipalon sattuessa, järjestelmä laukaistaan käsilaukaisulaitteella.

Mekaaninen järjestelmä hälytyksellä (EM)

Järjestelmä on samanlainen kuin mekaaninen järjestelmä mutta siinä on palohälytys. Tulipalo aktivoi hälytystorven ja hälytysvalo syttyy. Järjestelmä laukaistaan käsilaukaisulaitteella.

Puoliautomaattinen järjestelmä (EAM)

Sammutusjärjestelmä laukeaa automaattisesti tulipalotilanteessa vain kun kone on miehittämätön, eli laukaisunesto on poiskytketty. Normaalissa käytössä saadaan vain palohälytys. Palotilanteessa tulee kuljettajan pysähtyä ja katkaista päävirta tai laukaista järjestelmä käsin Käsilaukaisu voi tapahtua joko ohjauspaneelin käsilaukaisupainikkeesta tai mekaanisesta käsilaukaisulaitteesta. Tämä on yleisin vaihtoehto palovaarallisessa ympäristössä toimiville ajoneuvoille ja trukeille.

Täysautomaattinen järjestelmä (EAA / EAF)

Sammutusjärjestelmä laukeaa palotilanteessa automaattisesti. Normaalisti myös moottori ja polttoaine- ja virransyöttö pysäytetään automaattisesti. Pysäytystoiminnoissa voi olla joko viiveaika tai muulla tavalla on varmistettu että kone on pysähtynyt ennen järjestelmän laukeamista. Tiellä ajettaessa voidaan ajoneuvon sammutusjärjestelmä kytkeä toimimaan vain käsikäyttöisesti.

Toimintalämpötila +90 – -30℃ , lisävarusteella voidaan saavuttaa jopa -57℃ toimintalämpötilan.

Toiminta

Palo havaitaan lämpöilmaisimilla, joita keskusyksikkö valvoo, se laukaisee vuorostaan sähköisen laukaisupään. Ponneaine paineistaa säiliön ja säiliössä oleva mäntä työntää sammutteen ulos säilöstä putkiston ja suuttimien kautta. Sammutusjärjestelmän aktivoituessa annetaan palohälytys hälytystorvella sekä ohjauspaneelissa olevalla merkkivalolla.

Mahdolliset laitteiston katkaisutoiminnot esimerkiksi moottorin pysäytys tai polttoaineen syötön katkaisu, jotka on kytketty keskusyksikköön aktivoituvat Järjestelmä voidaan myös laukaista käsilaukaisuyksiköstä.

Katso video Dafo Forrexin toiminnasta

Lataa esite

FORREX – optimaalinen sammutusjärjestelmä työkoneisiin

Sammute, jota käytetään FORREX-järjestelmissä, on suunniteltu ajoneuvokäyttöön. Se sammuttaa palon tehokkaasti sekä palavissa nesteissä kuten diesel, bensiini ja hydrauliikkaöljy että palavissa kuitumaisissa aineissa kuten puu, turve ja hake. Sammute vaimentaa nopeasti ja tehokkaasti liekit esim. vahingoittuneesta polttoaineletkusta vuotavan polttoaineen tai vuotavasta hydrauliikkaletkusta roiskuvan öljyn. Sammute muodostaa myös kalvon puumurskeen tai vastaavan päälle estäen uudelleensyttymisen. Palon jälkeinen siivoaminen on helppoa. Säiliöt eivät ole paineistettuja. Käytön jälkeen konetila voidaan pestä runsaalla vedellä.

Katso kuvia Dafo Forrex -järjestelmän toteutuksista